Şırnak Meslek Yüksekokulu Vizyonu

Şırnak Meslek Yüksekokulu, bilimsel araştırmalar ve evrensel bilgiyi temel alarak, bu bilgileri özümseyip uygulama ve yayma konusunda iç ve dış paydaşlarıyla işbirliği yaparak toplumun yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefler. Bu doğrultuda, Türkiye, Ortadoğu ve dünya genelindeki nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayarak, dinamik, yenilikçi, kaliteye odaklı, şeffaf, saygın ve güvenilir bir eğitim kurumu olmayı amaçlar.

Şırnak Meslek Yüksekokulu Misyonu

Belirlenmiş bu vizyon çerçevesinde, Şırnak Meslek Yüksekokulu'nun misyonu, küresel ölçekte bilgi üretmek ve bu bilgiyle donatılmış, yetkin ara elemanlar yetiştirmektir.


Temel Değerler

 1. Liyakat: Her alanda en uygun ve yetkin kişileri görevlendirmek.
 2. Bilimsellik: Tüm çalışmalarımızda bilimsel metotları ve yaklaşımları temel almak.
 3. Dinamik: Sürekli gelişen ve adapte olan bir yapıya sahip olmak.
 4. Yenilikçi: Yaratıcı ve öncü fikirlerle eğitim ve araştırma alanında öncü olmak.
 5. Kalite Odaklı: Eğitim ve araştırmada sürekli yüksek standartlar hedeflemek.
 6. Üretken: Bilgi ve fikir üretiminde etkin olmak.
 7. İletişim ve İşbirliği: Paydaşlarla etkin iletişim ve işbirliği içinde olmak.
 8. Katılım: Tüm paydaşların sürece aktif katılımını teşvik etmek.
 9. Paydaşlarla Uyum: Farklı gruplarla uyum içinde çalışmak.
 10. Eşitlik: Herkese eşit fırsatlar sunmak.
 11. Değerlere Bağlılık: Kurumsal değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmak.
 12. Şeffaflık: Faaliyetlerde açık ve anlaşılır olmak.
 13. Hesap Verilebilirlik: Sorumluluklarımızın bilincinde olmak ve bunlara karşı hesap verebilir olmak.

16.11.2023