2008 yılında, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nden ayrılarak Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanan Şırnak Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Elektrik ve Enerji, Makine ve Metal Teknolojileri, Muhasebe ve Vergi, İnşaat, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri, El Sanatları, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Spor Yönetimi Programları olmak üzere çeşitlilik arz eden bölümleriyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemiz, bölge halkının sağlık, sosyal ve teknik alanlarda eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ve ekonomik veya coğrafi sebeplerle diğer illerde yüksek öğrenim imkanlarından mahrum kalan bireylere erişim sağlamayı temel hedef olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda, akademik kadromuzu, alanlarında uzman, tecrübeli ve akademik gelişimlerine sürekli olarak önem veren öğretim elemanlarından özenle seçmekteyiz.

Ülkemiz ve dünya genelinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanların yetiştirilmesine yönelik olarak, meslek yüksekokullarımız arasında prestij kazanmayı ve bu amaca hizmet edecek eğitim metotlarını - laboratuvar çalışmaları, kurslar ve teknik geziler gibi - kullanarak öğrencilerimizin alanlarına yönelik beceri ve vizyonlarını geliştirmeyi amaçlamaktayız. Böylece bölge gençlerinin zihinsel engelleri aşarak, tarihsel zorlukları değiştirecek potansiyele sahip olduklarına inanmaktayız.

Eğitim sürecinde öğrencilerimize şefkat, merhamet ve anlayışla yaklaşarak, kendilerine olan güvenlerini artırmayı ve başarılarıyla gurur duymalarını teşvik etmekteyiz.

Mesleki yetkinliklerin yanı sıra, duygusal zekalarını ve insanî değerlerini de geliştirmeyi hedefleyerek, toplumumuzun ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu vizyon ve misyon doğrultusunda, öğrenme ve öğretme süreçlerimizi sürekli geliştirerek, evrensel değerlerin bilincinde bir eğitim anlayışını benimsiyoruz


 Doç. Dr. Mahmut DİRİK

                                                                                                                                                                                                Müdür 

16.11.2023