2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı (Ek Madde-1 ) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirmeleri Öğrenci Bilgileri

Okuduğu Program/Bölümün

Başvurduğu Program/Bölümün

Değerlendirme Sonucu

Öğrencinin Yerleştiği Yıl/ Taban Puanı

Program/Bölüm

Taban Puanı

Program/Bölüm

1

Fu***n BU***Ş

2023/260,819

Mersin Üniversitesi/ Teknik Bilimler MYO, İnşaat Teknolojisi (İ.Ö)

2023/ 228,508

Şırnak MYO/ İnşaat Teknolojisi Programı

Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır.

2

Ro**n SAR***A

2021/199,707

Mersin Üniversitesi/ Teknik Bilimler MYO, İnşaat Teknolojisi (İ.Ö)

2021/ 189,442

Şırnak MYO/ İnşaat Teknolojisi Programı

Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır.

3

Em*****h TA**R

2023/ 288,898

İnönü Üniversitesi/ Malatya OSB MYO/ Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik Programı

2023/ 242,825

Şırnak MYO, Elektrik

Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır.

4

Fu***n U**L

2023/269,713 (Ek Puanlı)

2023/247,595

Mardin Artuklu Üniversitesi/ MYO, Elektrik

2023/ 242,825

Şırnak MYO/ Elektrik

Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır.

5

G**i AL***Ğ

2020/255,372

 

Akdeniz Üniversitesi/ Teknik Bilimler MYO, Elektrik (İ.Ö)

2020/ 184,313

Şırnak MYO/ Elektrik

Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır.

6

Sey*****h TA**R

2023/273,013

Şırnak Üniversitesi/ Şırnak MYO, Özel Güvenlik ve Koruma

2023/ 242,825

Şırnak MYO, Elektrik

Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır.

7

Ma**r ER***R

2023/259,226

Şırnak Üniversitesi/ İdil MYO, Elektrikli Cihaz Teknolojisi

2023/ 242,825

Şırnak MYO, Elektrik

Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır.

8

Er**n BA***N

2023/237,117

Muş Alparslan Üniversitesi/ Varto MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Spor Yönetimi Programı

2023/ 235,136

Şırnak MYO/ Spor Yönetimi Programı

Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır.

9

Mu*****d E**n E*E

2023/232,639

Munzur Üniversitesi/ Çemişgezek  MYO, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

2023/ 235,136

Şırnak MYO/ Spor Yönetimi Programı

Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanamamıştır.

10

Fa**a N*r Ç*K

2022/263,290

Şırnak Üniversitesi/ İlahiyat Fak.

2022/ 248,310

Şırnak MYO/ Özel Güvenlik ve Koruma Programına

Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1)   Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript) ve ders içerikleri (intibak işlemleri için)

2)   2 adet 4.5cm x 6.0cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

3)   Öğrenci       Bilgi       ve       Kayıt    Formu         (Kesin    kayıt   sırasında https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx linkinden alınacaktır.)

4)     Erkek öğrenciler için ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı veya E-Devletten alınmak üzere “Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.”

5)     Üniversitesinden aldığı Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge.”

6)      Katkı payı/öğrenim ücreti (varsa) ders kayıt döneminde yatırılması zorunludur. Kayıt yapacak ilgili akademik birim tarafından kontrol edilecektir.

7)      Ders İntibak ve Muafiyet talepleri için aşağıda paylaşılan dilekçenin doldurulması gerekmektir.

Ders İntibak ve Muafiyet dilekçesi için tıklayınız.

 

NOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin dosyaları resmi yazı ile istenecektir. Başvuru için verilen belgelerin gerçek olmamasından verilen beyanların yanlış yanıltıcı olmasından öğrenci sorumludur. Bu durumu tespit edilenlerin kayıtları silinir.

 

Kesin Kayıtlar; İlgili Evrakların Asılları İle Birlikte Meslek Yüksekokulumuzda Alınacaktır.

Kesin Kayıt Başlama

Kesin Kayıt Bitiş

07.02.2024

09.02.2024

   

 

 Adres : Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu

Şırnak/Merkez

İletişim : 04862164008  Dahili :1538/1536/1537

6.02.2024 |  Şırnak Meslek Yüksekokulu