2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Vize Mazeret Sınav Duyurusu

Değerli öğrencilerimiz, mazeretinizden dolayı vize sınavına katılamadığınız ders/derslerinizin vize mazeret sınavına katılmak için mazeret sınavı dilekçesi ve mazeretinizi belirten belge ile yüksekokulumuz öğrenci işlerine başvuru yapmanız gerekmektedir. 

Başvurunuzu Üniversitemiz Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Mazeret Sınavı ile ilgili maddesini ( aşağıdaki tabloda belirtilmiştir ) dikkate alarak yapınız.

Mazeret Sınavı

MADDE 23 – (1) Belgelemek koşulu ile haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime dilekçe ile bildirir.

(2) Mazeret sınavları birim yönetim kurulu kararından itibaren beş iş günü içinde yapılır. Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

(3) Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz ve bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Sağlık raporlarının devlet hastanesinden ve uzman doktorlardan alınması gerekmektedir.

(5) Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders/dersleri belirten dilekçeyi, mazeretini gösteren belgeyi de ekleyerek ilgili birime iletir. Mazeretin kabul yetkisi ilgili yönetim kurulundadır.


Mazeret Sınav dilekçesi için tıklayınız.

1.04.2024 |  Şırnak Meslek Yüksekokulu